Andrzej Krocin - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Andrzej Krocin

Przyjaciele naszej szkoły


    Był specjalistą II stopnia Protetyki Stomatologicznej. Uzyskał tytuł doktora nauk  medycznych na podstawie rozprawydoktorskiej „Próba własnej interpretacji kształtów stałych zębów ludzkich dla celów dydaktycznych w protetyce stomatologicznej”.
    Był Adiunktem Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Wykładał w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii  Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Dr Andrzej Krocin pełnił funkcję kierownika przedmiotu i był autorem programu nauczania modelarstwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Był  prekursorem ceramiki próżniowej i protez szkieletowych.
    Dr Andrzej Krocin ukończył studia w 1957 r. i rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz równolegle w Medycznym Studium Zawodowym w Warszawie kształcącej  techników dentystycznych. W trakcie pracy wykonał wiele pomocy naukowych potrzebnych do kształcenia techników i lekarzy dentystów. Od początku swojej drogi zawodowej był związany z nauczaniem modelarstwa i  zębów ludzkich. Prowadził badania zębów Polaków na podstawie 10 tys. przypadków. Do szkolenia wprowadził modele zębów stałych polskiej populacji w skali 3:1, a także na bazie modeli Tanaki zęby o zwiększonej aktywności żucia w skali 5:1.


    Dr Andrzej Krocin był wieloletnim członkiem towarzystw i organizacji naukowych. Od 1998 był członkiem Akademii Pierre Faucharda. Od 1977 roku na wniosek Ministra  Zdrowia pełnił obowiązki Członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, brał udział w pracach Komisji ds. Programów i Podręczników. Przez trzy kadencje (9 lat)  był członkiem senatu Akademii Medycznej w Warszawie. Pełnił funkcje w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, m.in. był sekretarzem w sekcji protetyki.
    Jest autorem ponad 60 prac i publikacji naukowych z dziedziny protetyki, a także lektorem kilkuset wykładów dla specjalistów
lekarzy i techników dentystycznych.  Jest także współautorem wielu publikacji, m.in. „Współczesne postępowanie w protetyce stomatologicznej”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Eugeniusza Spiechowicza. Był jednym z inicjatorów pisma  „Protetyka Stomatologiczna” dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych. Dr Krocin był także czynnym uczestnikiem wielu konferencji i kongresów naukowych krajowych i międzynarodowych.
    W 1968 r. ukazało się pierwsze wydanie jego książki pt. „Modelarstwo i rysunek w stomatologicznej”. Po jej czterech edycjach wydawnictwo PZWL uhonorowało ją tytułem „książki ponadczasowej”. Do dnia dzisiejszego powyższa publikacja wydana sześciokrotnie jest „elementarzem” dla studentów technik dentystycznych. Ponadto w roku 2010 we współpracy z dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie mgr Dorotą Dargiewicz i nauczycielem tejże szkoły Małgorzatą Grodner powstała nowa książka „Modelowanie w protetyce dentystycznej”.

    Dr Andrzej Krocin był laureatem wielu nagród i dyplomów uznania takich jak:

  • Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególnie ważne i twórcze osiągnięcia naukowe w protetyki stomatologicznej (1975)

  • Dyplom uznania zasług dla polskiej medycyny JM Rektora AM w Warszawie (2007)

  • Wyróżnienie Senatu oraz władz warszawskiej Akademii Medycznej za specjalne zasługi dla I Wydziału Lekarskiego medalem Nomsima Honoricum Pro Beneficiis Facultati Medicinali Primae Academiae Varsoviensis (lipiec 2006)

  • Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (1990) 

Dekalog dr Andrzeja Krocina

1. Modelarstwo to cholernie trudna sprawa
2. Ja jestem jednym z Was
3. Żeby zęby weszły w głowę
4. Myśleć pozytywnie
5. Robić, żeby się nie narobić
6. Przez ciernie do gwiazd (Per aspera ad astra)
7. Dla chcącego nic trudnego
8. Wygrać konkurencję
9. Co masz zrobić jutro zrób dzisiaj
10. Spłacić dług wiedzy


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego