Higienistka Stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Higienistka Stomatologiczna

Rekrutacja

Dla zawodu będzie dokonana pełna rekrutacja na I semestr roku szkolnego 2017/2018.
Wraz z osobami powtarzającymi I semestr klasa może liczyć max 42 uczniów.  


Rekrutacja uzupełniająca   od 01.08.2017 R. do  24.08.2017 R.

W procesie rekrutacji składasz następujące dokumenty:

• Dokumenty: (WNIOSEK rekrutacyjny, życiorys/CV, 3 fotografie legitymacyjne, kserokopia  dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (od lekarza medycyny pracy po pobraniu SKIEROWANIA ze szkoły – bezpłatne!)
• Inne dokumenty (opcjonalnie) wyszczególnione we WNIOSKU pkt 9 pp 6

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego