Higienistka Stomatologiczna - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Higienistka Stomatologiczna

Rekrutacja

Dla zawodu będzie dokonana pełna rekrutacja na I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Wraz z osobami powtarzającymi I semestr klasa może liczyć 30 uczniów na zajęciach przedpołudniowych (godz. 08-15:00) i 30 uczniów na zajęciach popołudniowych (godz. 13:00-20:00).

Rekrutacja ZASADNICZA   od 25.06.2018 R. do  12.07.2018 R.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KRYTERIA NABORU


W procesie rekrutacji składasz następujące dokumenty:


• Dokumenty: (WNIOSEK rekrutacyjny, życiorys/CV, 3 fotografie legitymacyjne, kserokopia  dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie (od lekarza medycyny pracy po pobraniu SKIEROWANIA ze szkoły – bezpłatne!)
• Inne dokumenty (opcjonalnie) wyszczególnione we WNIOSKU pkt 9 pp 6

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego