Informacje - wcześniejsze - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje - wcześniejsze

Rekrutacja
 

REKRUTACJA 2014 / 2015  

 

W procesie rekrutacji składasz następujące dokumenty:

  • Dokumenty: (kwestionariusz rekrutacyjny, życiorys, 3 fotografie legitymacyjne, kserokopia  dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale)

  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie… (od lekarza medycyny pracy po pobraniu skierowania ze szkoły – bezpłatne!)


Termin składania dokumentacji między
1.07 a 23.08.2013 (Harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny ustala Kurator Oświaty)


Zasady rekrutacji:

Technik Dentystyczny

- egzamin praktyczny z rysunku i modelowania lub rzeźby (prace egzaminacyjne z lat ubiegłych, są one także do obejrzenia w szkolnej gablocie) i rozmowa kwalifikacyjna
UWAGA: za złożenie kompletu dokumentów do końca lipca można uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.
Więcej o tym w Regulaminie Rekrutacji rozdział II

Higienistka Stomatologiczna

- o przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów  
- rozmowa kwalifikacyjna dla osób które złożą dokumety od 26 miejsca
UWAGA: za złożenie kompletu dokumentów do konca lipca można uzyskać dodatkowe punkty rekrutacyjne.  
Więcej o tym w Regulaminie Rekrutacji rozdział III


WAŻNE INFORMACJE:

Kwestionariusz
rekrutacyjny

(plik w formacie
pdf lub doc)

Harmonogram
rekrutacji
(plik w formacie
pdf lub doc)

Regulamin
rekrutacji
(plik w formacie
pdf lub doc)

 

Wykaz podmiotów
badania uczniów 2013

(plik w formacie pdf)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego