Informacje dla zdających - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Informacje dla zdających

Egzamin zawodowy

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Do Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe  może przystąpić każdy absolwent policealnej szkoły medycznej, który ukończył szkołę kształcąca w zawodzie.
Wypełnioną Deklarację gotowości przystąpienia do tego egzaminu uczeń składa na piśmie,
na druku DEKLARACJA do pobrania jako:
.doc w roku szkolnym w którym odbywa  się Egzamin, do wychowawcy klasy w terminie:
* do 10 września (technik dentystyczny)
*do 10 grudnia (higienistka stomatologiczna)

W momencie złożenia DEKLARACJI uczeń otrzymuje pisemne potwierdzenie, które należy zachować chociaż do momentu przesłania przez OKE list na egzamin!
Procedurę przebiegu egzaminu ustala Rozporządzenie MEN oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.
Wyciąg z Procedur "Informacje dla zdającego Egzamin" do pobrania w PDF  

Dla każdego zawodu, jest opracowany "Informator o egzaminie" :
-"Informator-Higienistka Stomatologiczna" PDF
-"Informator-Technik Dentystyczny" PDF

Należy zapoznać się z jego treścią gdyż zawiera ważne treści związane także z zasadami rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. W końcowej części informatora znajduje się Standard Wymagań Egzaminacyjnych - czyli wyszczególnienie tego co na egzaminie będzie sprawdzane.

Egzamin jest oceniany przez zespół egzaminatorów powołanych przez OKE, anonimowo,
a wyniki egzaminu są podane w formie %.

Dyplomy potwierdzające zdanie Egzaminu i otrzymanie tytułu zawodowego przekazane  są z OKE do szkoły
w terminach ustalonych przez OKE.
Najczęściej dla Technika Dentystycznego - do końca marca,  
dla Higienistki - do końca sierpnia.
Dyplom otrzymuje ten, kto zdał obie części egzaminu: pisemną i praktyczną.Ważne linki: szczególnie zakładki Egzamin Zawodowy ale nie tylko.


http://www.cke.edu.pl/
       - Centralna Komisja Egzaminacyjna
http://www.oke.waw.pl/        - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego