Katedra Metropolitalna p. w. św. Marii Magdaleny - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Katedra Metropolitalna p. w. św. Marii Magdaleny

Z życia szkoły > Poznajemy Warszawę

Katedra Metropolitalna p.w. św. Marii Magdaleny
zbudowana 1869

W ramach działalności szkolnego koła „Poznajemy Warszawę”, tym razem (dn. 6.10.2013) wybraliśmy się do cerkwi - Katedry Metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie.
Przewodnikiem po cerkwi był jeden z diakonów.
Jest to najważniejsza świątynia prawosławna w Polsce i jedna z najważniejszych w Powszechnym Kościele Prawosławnym. Świątynię zaprojektowano w stylu bizantyjskim na planie krzyża greckiego z pięcioma kopułami. We wnętrzu świątyni znajdują się wizerunki ewangelistów, proroków i prawosławnych świętych, a w podziemiach utworzono kaplicę Męki Pańskiej.  Bogate wnętrze cerkwi zdobią barwne polichromie i bogato złocony ikonostas.
Powstała w drugiej połowie XIX wieku jako pierwsza samodzielna świątynia prawosławna w Warszawie. Wybudowanie cerkwi było inicjatywą księcia Włodzimierza Czerkawskiego, który stworzył budowlę dla ludności rosyjskiej, licznie zamieszkującej Pragę.


Zarys historii oraz obrzędów w kulturze prawosławnej przedstawiła nam nasza koleżanka Tatiana. Słowo cerkiew (w języku greckim ekklesia) oznacza "zebranie" czy też "zgromadzenie". „Kościół zwany jest tak dlatego, że zwołuje wszystkich ludzi i jednoczy ich ze sobą" - mówił św. Cyryl Jerozolimski (ok. 387r.), wybitny teolog i ojciec Kościoła. Słowo to oznacza zarówno Ciało Chrystusa, Jego Królestwo tworzone przez wspólnotę wszystkich wiernych, jak i miejsce modlitwy.
Po wprowadzeniu w historię religii prawosławnej zapoznaliśmy się także z elementami życia sakramentalnego w kościele prawosławnym, mogliśmy przyjrzeć się architekturze cerkwi, symbolice, liturgii, zwyczajom,  usłyszeć  cerkiewny język starosłowiański i śpiewy cerkiewne.  Każdy z nas miał okazję podziwiać wnętrze świątyni, zapalić swoją świeczkę podczas mszy świętej.  


Zeszliśmy także do podziemia, gdzie znajduje się kaplica Męki Pańskiej.
Na zakończenie obejrzeliśmy film o historii prawosławia co miało na celu nawiązanie więzi ekumenicznych oraz poszerzenie wiedzy o wyznaniach chrześcijańskich. Na zakończenie naszego spotkania czekała nas herbata i wyśmienita słodka niespodzianka upieczona przez Tatianę .

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego