Konkurs LIDER - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs LIDER

Z życia szkoły

Osiągnęliśmy sukces!

Zajęliśmy II miejsce!W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła brała udział w organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogólnopolskim konkursie
„LIDER EDUKACJI ZAWODOWEJ”
w ramach projektu  
„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowanegow ramach
Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

Głównym celem konkursu było wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność kształcenia zawodowego w oparciu o kryteria ujęte w regulaminie konkursu.

Kryteriami wyłonienia laureatów były:

  • Efektywność kształcenia i wysoka zdawalność  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

  • Upoważnienia OKE do przeprowadzenia etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie

  • Współpraca szkół  z pracodawcami i instytucjami rynku pracy umożliwiająca uczniom doskonalenie umiejętności oraz zdobywanie dodatkowych umiejętności

  • Monitorowanie losów absolwentów

  • Realizowanie działań zmniejszających niepowodzenia szkolne (dodatkowe kółka zainteresowań i kółka wyrównawcze)

  • Innowacje i eksperymenty podnoszące jakość kształcenia

  • Współpraca międzynarodowa i krajowa oraz udział w programach, projektach w zakresie kształcenia w zawodzie

  • Doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego w zgłoszonym zawodzie

  • Działania na rzecz poprawy bazy technodydaktycznej kształcenia zawodowego

  • Inne znaczące osiągnięcia - „dobre praktyki” szkoły dotyczące kształcenia zawodowego.


Nasza szkoła zyskała uznanie komisji konkursowej
i zajęliśmy II miejsce w obszarze placówek o profilu
„Medyczno-społecznym oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia”


Nagrodą jest kompletna, profesjonalnie wyposażona 17 stanowiskowa pracownia językowa wraz z tablicą interaktywną i projektorem multimedialnym.

SUPER. Już się cieszymy, a młodzież od nowego roku szkolnego będzie miała świetne warunki do pogłębiania wiedzy i umiejętności językowych.     


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego