Nauczyciele i pracownicy - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Nauczyciele i pracownicy

O Szkole

 Grono pedagogiczne:
  23 nauczycieli: dyplomowanych, mianowanych, kontraktowych, stażystów

 

Dyrektor Szkoły
mgr
lic. tech. dent. Dorota Dargiewicz
Absolwentka naszej szkoły, Uniwersytetu Warszawskiego (wydziału Pedagogiki) i Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy teorii techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

 

mgr lic. tech. dent. Dorota Kwaśniewska
Kierownik Laboratorium
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownie: techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

 

lic. tech. dent.  Agata Biedrzycka
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z ortodoncji i pracowni ortodoncji.
Nauczycielka kontraktowa

 

mgr Beata Boroń-Salamońska
Absolwentka Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z języka migowego.
Nauczycielka mianowany

 

mgr Maria Dyguś
Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu.
Prowadzi zajęcia z pierwszej pomocy.
Nauczycielka dyplomowana.

 

mgr Ewa Biskupska
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, wydziału Bibliotekoznawstwa
.
Bibliotekarka
.
Nauczycielka mianowana
.

 

mgr lic. tech. dent. Małgorzata Grodner
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej
.
Nauczycielka
dyplomowana.

 

lic. tech. dent. Wanda Jurek
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
.
Prowadzi
pracownię modelarstwa i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczycielka dyplomowana.

 

lic. tech. dent. Zofia Karwowska
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej
.
Nauczycielka
dyplomowana.

 

dr n.med Emilia Klein-Dębek
Prowadzi wykłady z Anatomii i mikrobiologii oraz zajęcia Promocji zdrowia.  

 

mgr Małgorzata Kosińska
Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także absolwentka naszej Szkoły
.
Prowadzi pracownie i koordynuje zajęcia praktyczne na kierunku higieny stomatologicznej
.
Nauczycielka
mianowana.

 

mgr Marta Leszczyńska, technik dentystyczny
Absolwentka Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Warszawie
.
Koordynuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe
.
Nauczycielka
dyplomowana.

 

lek. dent. Paweł Kosakowski
Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prowadzi zajęcia z p
ropedeutyki stomatologii.
Nauczyciel kontraktowy.

 

lek. stom. Monika Nowak
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej.
Uczy farmakologii, profilaktyki stomatologii oraz prowadzi pracownię propedeutyki.
Nauczycielka
dyplomowana.

 

lic. tech. dent. Tomasz Pruski
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie
.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej
, teorię i pracownię modelarstwa.
Nauczyciel mianowany
.

 

mgr Wanda Ranisz
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie
.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej oraz zajęcia z
pracowni ortodoncji.
Nauczycielka
dyplomowany.

 

mgr Dariusz Rolak
Absolwent AWF w Warszawie
Nauczyciel Wf dla wszystkich uczniów którzy wybrali zajęcia na Sali gimnastycznej.
Nauczyciel kontraktowy.

 

mgr Ewa Rucka
Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego.
N
auczycielka dyplomowana.

 

mgr lic. tech. dent. Andrzej Sobieski
Magister pedagogiki resocjalizacyjnej i absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi wykłady z materiałoznawstwa oraz pracownię modelarstwa i pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel mianowany.

 

mgr inż. Krzysztof Sułowski
Instruktor tańca towarzystkiego.
Absolwent Politechniki Warszawskiej.
Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego
.
Nauczyciel kontraktowy
.

 

mgr Bożena Surowiec
Nauczycielka języka angielskiego
Nauczycielka kontraktowa

 

lek. stom. Alicja Szczałuba
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie.
Uczy anatomii narządu żucia, prowadzi wykłady i pracownię propedeutyki stomatologicznej.
Nauczycielka kontraktowa.

 

dr Dorota Winiarska
Nauczycielka przedmiotu „Podstawy prawa i ekonomiki" oraz „Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia”.
Nauczycielka kontraktowa

 

lek. stom. Michał Woroncow
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię higieny stomatologicznej.
Nauczyciel kontraktowy
.

 

lic. tech. dent. Jacek Wrzeszcz
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie.
Prowadzi pracownię techniki dentystycznej.
Nauczyciel mianowany.

 

lic.ekonomii i księgowości Helena Urawska
Główna księgowa.
Certyfikat Zawodowy Głównego Księgowego.

 

Irena Truszkowska
Starsza k
sięgowa ds. księgowo-płacowych.

 

mgr Monika Mąkosa
Referent

 

mgr Izabela Bielec
Samodzielny referent do spraw uczniowskich.

 

mgr Natalia Ardecka
Sekretarka do spraw kadrowych.

 

Elżbieta Sameryt
Samodzielny referent do spraw gospodarczych.
Prowadzi magazyn sprzętu i materiałów dentystycznych i odpowiada za zaopatrzenie szkoły.

 

Grzegorz Woźniak
Konserwator instalacji.

 

Karolina Zarzecka
Dba o czystość i porządek w naszej szkole
.

 

Małgorzata Szerepka
Dba o czystość i porządek w naszej szkole
.

 

Bogumiła Łupińska
Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

 

Anna Wyszyńska
Dba o czystość i porządek w naszej szkole.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego