Patron Szkoły - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Patron Szkoły

O Szkole

KANDYDACI NA PATRONA SZKOŁY


Po co naszej szkole patron?
Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że szkoły uczelnie, czasami jeszcze zakłady pracy, mają swoich patronów. W statutowych nazwach tych instytucji znaleźć można z dumą noszone imiona tychże najczęściej bardzo znanych postaci.
Czy współczesnej szkole potrzebny jest patron? Czy tworzenia tradycji szkoły wokół sylwetki patrona może dać jakieś pozytywne efekty? Czy przedsięwzięcia związane z nadaniem imienia szkole dobrze służą uczniom?
Oto odpowiedź na pytanie jednej z uczennic Naszej  Szkoły:


Szkoła wybiera patrona, aby oddać cześć jakiejś znanej osobie. Patron to ktoś, kogo chcemy naśladować, kogo podziwiamy.
Wg ks. Jana Twardowskiego „Patron szkoły-to duch opiekuńczy szkoły”.
                                                                                                                                                                                              Magda


Wybór patrona to przełomowa chwila w życiu naszej szkoły. Podstawową przesłanką wyboru jest idea, aby wybrany patron był autorytetem dla uczniów.
W dniu 29,.02.2016 r. Dyrektor Naszej Szkoły uruchomił procedurę nadania imienia szkole.


REGULAMIN WYBORU PATRONA SZKOŁY

Medyczna Szkoła  Policealna nr 3 w Warszawie to placówka z 70- letnią tradycją kształcenia w zawodach medycznych i wieloma osiągnięciami.  Poprzez nadanie imienia szkoła:

 • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół.

 • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową  i dokonania.  

 • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona.

 • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

 • W naturalny sposób pozyskuje do współpracy instytucje i osoby powiązane z patronem, w tym także wiele instytucji o charakterze międzynarodowym.

 • Skupia wokół siebie całe środowisko zawodowe stając się ważnym miejscem na mapie Polski, Europy i Świata.


Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i monitorowany.

Przy wyborze społeczność szkolna (uczniowie, nauczyciele) muszą kierować się rangą szkoły i rolą jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły - patron powinno nawiązywać do historii lub współczesności Szkoły i Polski, a także do misji i wizji szkoły oraz  specyfiki i historii szkoły. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.  Przy wyborze patrona, musimy mieć na uwadze fakt, że od nas, zależy działanie, którego efekt będzie z nami do końca istnienia naszej szkoły, a więc dużo dłużej niż nasza obecność w jej murach.  

Zasady wyboru:

 • W wyborze bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni)

 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Nadanie Imienia Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie”

 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół  koordynujący w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

 • Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.

 • Dyrekcja monitoruje sprawny przebieg poszczególnych etapów

 • Protokoły z realizacji projektu „Nadanie Imienia Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Organu Prowadzącego.

 • Szkoła oczekuje na werdykt organu prowadzącego

 • Po uzyskaniu formalnego nadania imienia szkole, Dyrekcja w porozumieniu z zespołem koordynującym podejmuje działania związane z organizacją uroczystości nadania imienia, opracowania tablicy patrona, święta patrona i wszelkich zadań z tym związanych.    


dr  Stefan  Grzybowski

Mija 116 lat od urodzenia Dr Stefana Grzybowskiego jednego z założycieli Państwowego Licem Techniki Dentystycznej, wspaniałego organizatora, nauczyciela, wychowawcy i przyjaciela młodzieży, której pomagał materialnie Stefan Grzybowski  wybitny lekarz wykładowca akademicki ,wybitny chirurg stomatolog. Jeden z pierwszych dyrektorów naszej szkoły w najtrudniejszym powojennym  okresie.

Absolwenci   P L T D w Warszawie przy ul. Hożej 88 chcą przybliżyć postać Stefana Grzybowskiego człowieka który złotymi zgłoskami zapisał się dla naszego zawodu i bohatera w walkach o wolność Ojczyzny 1918  - 1945r. Okres młodości Stefana Grzybowskiego przypada na lata wojny. W 1918r. Zaczyna studia na K.U.L na wydziale ekonomiczno prawnym. W 1920r. przenosi się do Warszawy na wydział medyczny następnie stomatologiczny i kończy go w 1926r. Uzyskując dyplom lekarza dentysty. W latach 1930-1939r. pracuje jako asystent w klinice Chirurgii Szczękowej Państwowego Instytutu Dentystycznego, a następnie Akademii Stomatologicznej.

W 1939r. wyrusza na front ze Szpitalem Ujazdowskim - aresztowany ucieka z niewoli sowieckiej ratując się przed wywozem do Katynia. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadzi we własnym mieszkaniu, w samym sercu Warszawy przy ul. Marszałkowskiej tajne nauczanie studentów z zakresu chirurgii szczękowej, ponadto udziela swojego lokalu Poznańskiemu Uniwersytetowi Medycznemu i Gimnazjum Im. Królowej Jadwigi.

Za konspiracyjne nauczanie groziła Mu śmierć i Jego całej rodzinie. Bierze dział w Powstaniu Warszawskim w szeregach Armii Krajowej. Trzymając własnego syna za rękę, bo tak miało być bezpieczniej przenosi żywność i leki do Getta Warszawskiego, taka postawa stawia Go w gronie bohaterów i patriotów.

Za swój udział i walkę został odznaczony ;

1.Krzyżem Walecznych 1920r.
2.Krzyżem Zasługi Wojsk Litwy Środkowej 1920r.
3.Srebrnym Krzyżem Zasługi 1937
4.Krzyżem Kawalerskim Polonia  Restituta   
  

Prywatnie wytrawny kolekcjoner  ceniony autorytet w dziecinie numizmatyki i medalierstwa. Przez całe swe dorosłe życie był Prezesem Towarzystwa Archeologiczno-Numizmatycznego, opracował dział Numizmatyczny Skarbca Jasnogórskiego w Częstochowie.
Zgromadził bogatą kolekcję medali, medalionów i monet poświęconych marszałkowi  Józefowi Piłsudskiemu, którego znał osobiście. Kolekcję tę ofiarował Muzeum Archidiecezjalnemu w Warszawie. Klejnot swej kolekcji kilkaset pierwszych i wczesnych wydań dzieł  Ignacego Kraszewskiego przekazał Muzeum w Romanowie na Podlasiu.
W bogatym życiorysie dr Stefana Grzybowskiego poczesne miejsce zajmują sprawy związane z powołaniem Licem Techniki Dentystycznej w Warszawie. W Jego prywatnym mieszkaniu, przez kilka miesięcy  powstawał nowy program nauczania
Dr Leon Walicki pracował nad przedmiotami ogólnokształcącymi, a Dr Stefan Grzybowski nad przedmiotami medycznymi: anatomią, higieną, fizjologią jamy ustnej i ratownictwem sanitarnym, które było strategicznym projektem nauczania instruktorów sanitarnych na wypadek wojny .                                                                         

W latach pięćdziesiątych dr Stefan Grzybowski  zostaje powołany przez Ministra Zdrowia na stanowisko Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej techników dentystycznych. Egzamin obejmował część ustną i praktyczną. Do egzamin tego przystępowali pracownicy pracowni dentystycznych którzy przez wiele lat byli zatrudniani na t.z. terminie
po zdani egzaminu mogli używać tytułu technika dentystycznego. My wychowankowie dr Stefana Grzybowskiego jesteśmy dumni, że człowiek o tak pięknym i bogatym życiorysie był naszym wychowawcą nauczycielem, że znaliśmy Go osobiście, a pamięć o Nim będzie zawsze miała swe poczesne miejsce w naszej pamięci.
     
Staraniem  Absolwentów i Dyrekcji Szkoły wmurowaliśmy Tablicę Pamiątkową 15.X.2008r. poświęconą pamięci Dr Stefana  Grzybowskiego w starej naszej szkole na Hożej 88, która następnie została przeniesiona do nowej szkoły na ulicę Brzeską tej treści.


Dr STEFAN GRZYBOWSKI   1899-1990

Współtwórca i jeden z pierwszych dyrektorów Państwowego Licem Techniki Dentystycznej otwartego w 1946r.
Organizator nowego systemu nauczania wieloletni nauczyciel
przyjaciel młodzieży.
Ufundowano w  2008roku przy współudziale dyrekcji , uczniów i absolwentów
Z roczników 1950-1958.


Irena Sendlerowa osoba, która uratowała duszę Europy


Irena Sendlerowa (1910-2008) jest kandydatką na patrona Medycznej Szkoły Policealnej nr 3 w Warszawie. Jej kandydatura z pewnością nie budzi żadnych zastrzeżeń. To postać wybitna, z jednej strony polonistka, działacz społeczny i uznany pedagog. Z drugiej strony osoba o której Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski napisał  „Uratowała duszę Europy”
W trakcie wojny z narażeniem życia uratowała z getta ok. 2,5 tys. dzieci. Samo wyrwanie maluchów z macek śmierci nie kończyło jednak działań Ireny Sendlerowej. Nasza bohaterka znajdowała dla uratowanych miejsca w polskich rodzinach, sierocińcach i klasztorach. Skrzętnie ukrywała w skrytkach ich prawdziwe dane
dokumenty przetrwały one wojnę.      W 1943 po aresztowaniu i gestapowskich torturach na Pawiaku, skazana na śmierć uniknęła rozstrzelania dzięki przekupieniu strażników przez organizację  Żegota. Pani Sendler nie uważała się sama za bohaterkę, zrobiła to, co według niej każdy zrobiłby na jej miejscu. Za swoje zasługi otrzymała honorowe obywatelstwo Izraela, tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata a także Order Orła Białego. W 2008r była nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.
Była także, o czym niewielu pamięta, wice dyrektorem naszej szkoły, a po przejściu na emeryturę (do 1984) bibliotekarką
także w murach naszej placówki. Do dzisiaj, mamy w naszych zasobach karty biblioteczne wypełniane jej ręką.


Tomasz Pruski nauczyciel w MSP nr 3

Dr n. med. Andrzej Krocin (ur. 1932- zm. 2017)


Specjalista II stopnia Protetyki Stomatologicznej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy naukowej „Próba własnej interpretacji kształtów stałych zębów ludzkich dla celów dydaktycznych w protetyce stomatologicznej”.

Jestem jednym z Was - stwierdzenie to padało niejednokrotnie z ust dr Krocina podczas bezpośrednich kontaktów z uczniami szkół Techniki Dentystycznej oraz podczas spotkań z praktykującymi technikami dentystycznymi. Pierwsze kontakty dr Andrzeja Krocina z zawodem technika dentystycznego datowane są na rok 1947. Wtedy to rozpoczął praktykę, będąc zgłoszony do rzemiosła techników dentystycznych. Technikum dentystyczne firmowane w tym okresie przez Akademię Medyczną w Warszawie rozpoczął w roku 1948, a zakończył w 1952 r. otrzymaniem tytułu technika dentystycznego. Dzięki uzyskaniu najwyższych ocen został przyjęty na studia stomatologiczne w warszawskiej Akademii Medycznej, z którą związany był przez całe swoje życie zawodowe.

Po ukończeniu studiów w 1957 r. rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) oraz równolegle w szkole techników dentystycznych. W trakcie pracy wykonał wiele pomocy naukowych potrzebnych do kształcenia techników i lekarzy dentystów. Był Adiunktem Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii. Wykładał w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Katedry Stomatologii Instytutu Kształcenia Podyplomowego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie. Dr Krocin pełnił funkcję kierownika przedmiotu i był autorem programu nauczania modelarstwa w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jest prekursorem projektowania protez szkieletowych oraz ceramiki próżniowej. Od początku swojej drogi zawodowej był związany z nauczaniem modelarstwa i morfologii zębów ludzkich. Prowadził badania zębów Polaków na podstawie 10 tys. przypadków. Do szkolenia wprowadził modele zębów stałych polskiej populacji w skali 3:1, a także na bazie modeli Tanaki, w powiększeniu 4-5:1, zęby o zwiększonej aktywności żucia.

Dr Krocin jest wieloletnim członkiem towarzystw i organizacji naukowych. Od 1998 r. jest członkiem Akademii Pierre Fauchard
a. Od 1977 r. na wniosek Ministra Zdrowia pełnił obowiązki Członka Krajowego Zespołu Specjalistycznego w dziedzinie protetyki stomatologicznej, brał udział w pracach Komisji ds. Programów i Podręczników. Przez trzy kadencje (9 lat) był członkiem senatu Akademii. Pełnił funkcje w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym, m.in. był sekretarzem w sekcji protetyki.
Jest autorem ponad 60 prac/publikacji naukowych z dziedziny protetyki, a także lektorem kilkuset wykładów dla specjalistów
lekarzy i techników dentystycznych. Jest także współautorem wielu publikacji, m.in. „Współczesne postępowanie w protetyce stomatologicznej”, praca zbiorowa pod redakcją prof. Spiechowicza.

W 1968 r. ukazało się pierwsze wydanie jego książki pt. „Modelarstwo i rysunek w protetyce stomatologicznej”. Po jej czterech edycjach wydawnictwo PZWL uhonorowało ją tytułem „książki ponadczasowej”. Do dnia dzisiejszego powyższa publikacja wydana siedmiokrotnie jest „elementarzem” dla uczniów technik dentystycznych oraz studentów stomatologii.
Był jednym z inicjatorów pisma „Protetyka Stomatologiczna” dla lekarzy dentystów i techników dentystycznych.
Dr Krocin był także czynnym uczestnikiem wielu konferencji i kongresów naukowych krajowych i międzynarodowych.

Dr Andrzej Krocin jest laureatem wielu nagród i dyplomów uznania, m.in.:
Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za szczególne ważne i twórcze osiągnięcia naukowe w zakresie protetyki stomatologicznej (1975)
Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne (1990)

 W imieniu Senatu oraz władz warszawskiej Akademii Medycznej został wyróżniony za specjalne zasługi dla I Wydziału Lekarskiego medalem Nomsima Honoricum Pro Beneficiis Facultati Medicinali Primae Academiae Varsoviensis (lipiec 2006)      
Dyplom uznania zasług dla polskiej medycyny JM Rektora AM w Warszawie (2007)

Dr Krocin do dnia dzisiejszego żywo interesuje się kształceniem techników dentystycznych. Jest blisko związany ze Medyczną Szkołą Policealną nr 3 w Warszawie. Przekazał szkole własnoręcznie wykonane zestawy zębów do nauki przedmiotu modelarstwo. Zaszczyca szkołę swoją obecnością podczas uroczystości. Przez wiele lat prowadził wykłady inaugurujące naukę przedmiotu Modelarstwo w Medycznej Szkole w Warszawie. Spotkania te zapadały w pamięć uczniów na całe życie i stawały się swoistym drogowskazem w przyszłym życiu zawodowym.

W roku 2006 uczniowie dr Krocina w podziękowaniu za trud włożony w ich edukację spisali w formie dekalogu najważniejsze  przesłania, które przekazywane im były przez dr Krocina.

DEKALOG DR ANDRZEJA KROCINA
Modelarstwo to cholernie trudna sprawa
Ja  jestem jednym z Was
Żeby zęby weszły w głowę
Myśleć pozytywnie
Robić, żeby się nie narobić
Przez ciernie do gwiazd
Dla chcącego nic trudnego
Wygrać konkurencję
Co masz zrobić jutro zrób dziś
Spłacić dług wiedzy


„Dziękuję za to i za wszystko. Przepraszam, jeśli coś nie tak. Dodam, że starałem się być maksymalistą w minimalizmie. Jestem szczęśliwy z wykonanego programu, w czym mi pomogliście. Odchodząc wyznaję, że Was kocham”.
        
        2006 A. Krocin

Niech te słowa podziękowania dr Krocina będą świadectwem Jego oddania się całym sercem na rzecz kształcenia nowych pokoleń w zawodzie technika dentystycznego.
My Jego uczniowie mówimy głośno DZIĘKUJEMY!


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego