Przedmioty - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Przedmioty

Higienistka stomatologiczna

Wychowanie fizyczne

Zajęcia są realizowane przez 3 godziny w tygodniu przez wszystkie V semestrów. Zajęcia z wychowania fizycznego to ważny w naszym zawodzie element dbania o kondycję. W większości siedząca praca technika dentystycznego i wymuszona przy fotelu stomatologicznym pozycja higienistki sprzyjają powstawaniu wad postawy. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie poznają zasady sportów rekreacyjnych, mają możliwość ćwiczeń na sprzętach stosowanych w siłowniach i salach fitness. Posiadamy własną salę rekreacji ruchowej, nowocześnie wyposażoną siłownię oraz dwie przebieralnie wraz z toaletami i prysznicami, gdzie można się odświeżyć po wysiłku fizycznym. Alternatywą tych zajęć jest nauka tańca towarzyskiego, którą prowadzi instruktor I stopnia. Zajęcia z tańca odbywają się w szkolnej sali rekreacyjnej i cieszą się sporym zainteresowaniem uczniów.

 
 

Podstawy psychologii socjologii i etyki zawodowej
(treści z etyki i pedagogiki)  

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w I sem i 1 godzina w tygodniu w II sem;  
Zajęcia z psychologii mają formę wykładów, zwykle połączonych z dyskusją. Tematyka pierwszego semestru obejmuje zagadnienia  związane z rozumieniem człowieka i jego zachowań w oparciu o różne nurty psychologiczne oraz o wiedzę z zakresu filozofii, socjologii i etyki. Natomiast semestr drugi skupia się wokół problematyki dotyczącej  psychologii zdrowia, rozwijając płaszczyznę do dyskusji na temat etyki zawodowej i psychologicznych aspektów kontaktu personelu medycznego z pacjentem. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów  do pracy z ludźmi, w szczególności uwrażliwiając ich na fenomen ludzkiej osoby.

 
 
 

Anatomia, fizjologia i patologia układu stomatognatycznego

Układ stomatognatyczny to skomplikowany zespół tkanek i narządów głowy i szyi, powiązanych ściśle funkcjonalnie i morfologicznie ze sobą  i wzajemnie od siebie zależny.  Jak dowodzą badania i obserwacje z ostatnich lat, zależności pomiędzy układem zębowym a nerwowo mięśniowo szkieletowym  to fascynujące zjawiska z pogranicza medycyny i stomatologii. Wiedza o nich jest  tym bardziej potrzebna, ponieważ dysfunkcje narządu żucia obecnie stały się   obok próchnicy i chorób przyzębia jednym z podstawowych problemów współczesnej stomatologii.
Układ stomatognatyczny to nie tylko jama ustna wraz z zębami, ale również mięśnie mimiczne, mięśnie odpowiadające za żucie i połykanie, ślinianki i gruczoły produkujące płyny odpowiedzialne za właściwe nawilżenie i ochronę tkanek , sieć naczyń krwionośnych i limfatycznych. Wszystkie te tkanki są koordynowane przez połączenia nerwowe. Układ ten wykonuje wiele funkcji, jak żucie, wstępne trawienie i połykanie, a także umożliwia mowę, oddychanie i wyrażanie emocji.
Jama ustna jest wyścielona błoną śluzową, której schorzenia stanowią również niemały problem terapeutyczny. W dobie rosnącej ilości zakażeń wirusowych i rozwoju chorób nowotworowych, błona śluzowa jamy ustnej staje się niekiedy pierwszym miejscem organizmu, gdzie można zaobserwować niebezpieczne objawy. Dobrze wyszkolona higienistka ma możliwość zaobserwowania zmian, o których poinformuje lekarza nadzorującego jej pracę. Nierzadko może to być pierwszy sygnał alarmowy dla pacjenta.


 
 

Od wielu lat obserwujemy zmiany pokoleniowe  - starzenie się społeczeństwa. Z wiekiem rośnie zapadalność na choroby przyzębia. Wśród charakterystycznych parametrów  ich przebiegu obserwuje się, postępujące  w różnym tempie,  utratę tkanek podporowych i patologiczne przemieszczenia zębów.
Bardzo często jednym z objawów przewlekłego stresu jest nawykowe zaciskanie zębów lub zgrzytanie, co odbija się niekorzystnie zarówno na samych zębach jak i ich aparacie zawieszeniowym. Jednak w dużym stopniu generuje to problemy z układem mięśniowo
stawowym, w postaci m.in. napięciowych bólów głowy, okolic kręgosłupa szyjnego i obręczy barkowych.
Dobrze wyszkolona w zakresie fizjologii i patologii układu stomatognatycznego  i spostrzegawcza higienistka jest w stanie  dostrzec  wiele nieprawidłowości  u pacjenta
od nauczenia go właściwej codziennej higieny jamy ustnej poprzez zwrócenie jego uwagi na zagrożenia, jakie płyną z następstw nieleczonej próchnicy zębów i chorób przyzębia. Jednak wnikliwe badanie  pacjenta może również pomóc jej wykryć czasem niezauważalne dla pacjenta, małe zmiany w szkliwie zębów lub na błonie śluzowej, które powinny być jak najszybciej ocenione i zdiagnozowane przez lekarza, ponieważ mogą zapowiadać  duży problem.
Higienistka stomatologiczna to zawód, w którym nie tylko zarabia się pieniądze, ale będąc członkiem  dobrego zespołu terapeutycznego można zasłużyć sobie na wielką wdzięczność pacjentów.

Anatomia i fizjologia narządu żucia

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w I sem;

Patologia narządu żucia

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w II sem;

Podstawy farmakologii

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w II sem oraz 1 godz. tygodniowo w III sem. Tematyka zajęć obejmuje właściwości i zastosowanie leków w leczeniu chorób  czyli interakcje leków z żywym organizmem i wywoływanie efektu farmakologicznego. To także poznanie różnych preparatów i leków stosowanych w zabiegach wykonywanych przez higienistkę stomatologiczną. Wiedza  przekazana jest w formie klasycznych wykładów oraz prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem wielu poglądowych zdjęć jest przydatna w pracy higienistki stomatologicznej, która kontaktuje się w gabinecie stomatologicznym  z wieloma pacjentami  przyjmującymi leki.

 
 

Podstawy anatomii i mikrobiologii

Mikrobilogia - Wszyscy jesteśmy członkami ekosystemu żyjemy wśród rozmaitych mikroorganizmów. Znaczna ich część jest nam przychylna stanowi florę ochronną i korzystnie wpływa na nasz organizm. Jednakże są sytuacje, kiedy flora prawidłowa, fizjologiczna może stanowić dla nas zagrożenie równie poważne, jak drobnoustroje chorobotwórcze. Musimy dobrze poznać te mechanizmy równie dobrze, jak drogi i sposoby przenoszenia chorób.
Absolwenci naszej Szkoły stają się pracownikami ochrony zdrowia, współuczestniczącymi w procesie diagnozowania i leczenia pacjenta. Są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo mikrobiologiczne, ponieważ wykonują również czynności związane z właściwym przygotowaniem, przechowywaniem i używaniem narzędzi medycznych. Są również narażeni - jako personel medyczny
na zagrożenia płynące z kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym.  
Według europejskich statystyk każdy pracownik ochrony zdrowia doznaje zakłucia prawie raz w roku. Liczba wypadków przy pracy w sektorze opieki zdrowotnej jest o 34% wyższa od średniej europejskiej.

 
 

Dlatego w naszej Szkole kładziemy nacisk na tematykę profilaktyki poekspozycyjnej, zwracamy uwagę na zagadnienia zakażeń nie tylko krwiopochodnych, ale również szerzących się u pacjentów przewlekle chorych, z obniżoną odpornością, jak również infekcji  przenoszonych drogą  płciową, pokarmową czy kropelkową ( jak grypa czy ospa wietrzna). Szczególną uwagę zwracamy na zakażenia wewnątrzszpitalne i ich powikłania, związane z wzrastającą lekoopornością niektórych bakterii  i grzybów chorobotwórczych.

 
 

W Polsce jest realizowany program zdrowotny Ministerstwa Zdrowia pod nazwą "Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015". Ma uświadomić, jak wielkim problemem społecznym jest wzrost oporności drobnoustrojów na antybiotyki.

 
 

Anatomia klasyczna, zajmująca się opisem budowy narządów i układów ciała człowieka,  jest najstarszą dziedziną nauk medycznych i podstawą medycyny. Jej początki przypadają na VI V wiek przed naszą erą, na czasy rozkwitu kultury greckiej. Pierwsze opisy dotyczyły budowy oka, mózgu i rdzenia przedłużonego, a także mięśni i naczyń krwionośnych.
W 1502 r w Paryżu miała miejsce pierwsza oficjalna  sekcja zwłok. Do tego czasu sekcje były uznawane za bezczeszczenie zwłok
stąd wynikały ogromne trudności w poznawaniu ciała ludzkiego.
W 1615 roku powstaje na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie pierwsza w Polsce katedra anatomii. Jednakże,  mimo iż anatomię człowieka poznawano przez całe wieki,  jej gwałtowny rozwój datuje się od XVII wieku,  z chwilą wprowadzenia epokowego wynalazku
mikroskopu optycznego.  Możliwość zastosowania powiększenia optycznego otworzyła przed badaczami zupełnie nowy świat nie tylko szczegółów anatomicznych, ale przede wszystkim poznanie życia niedostrzegalnych dotąd gołym okiem maleńkich żyjątek i drobnoustrojów.
Znajomość położenia  np. kluczowych organów jamy brzusznej pomoże określić, czy piecze nas w przełyku, czy boli nas wątroba lub żołądek, a może jakiś problem sprawia trzustka? Narządy te nie  przemieszczają się, ich położenie nie zmienia się
dwunastnica niezmiennie od tysięcy lat znajduje się za żołądkiem.  To samo dotyczy innych układów jak np. układu ruchu, oddechowego  czy układu nerwowego. Obserwuje się co prawda niewielkie odmienności i odgałęzienia dotyczące położenia małych naczyń krwionośnych lub nerwów, ale nie są to zmiany fundamentalne. Ta wiedza pozwala nam również na szybką reakcję w sytuacjach alarmowych, zagrażających życiu. Możemy przewidzieć zagrożenie udarem lub zawałem serca. Wiemy,  jak prowadzić resuscytację, w którym miejscu i jak uciskać klatkę piersiową, by przywrócić krążenie. Jak prowadzić „sztuczny oddech”, by wtłaczane powietrze nie trafiło do jamy brzusznej, a do dróg oddechowych.
Dlatego anatomia jest nauką szczególną
kiedy się jej raz nauczy, nie stanowi później zagadki. Odmiennie niż wiele innych dyscyplin naukowych, które wciąż się rozwijają dzięki nowym odkryciom i doświadczeniom, które niekiedy zaprzeczają dotychczasowym ustaleniom, nieraz obowiązującym przez długie lata.
Co nie znaczy, że nie należy do niej wracać, przypominać sobie o niej i zachwycać się wciąż na nowo.

Propedeutyka stomatologii

Zajęcia są realizowane 4 godz.w tygodniu w I sem; 1 godz.w tygodniu w II sem;

 
 

Pracownia  Propedeutyki stomatologicznej

Zajęcia są realizowane z podziałem na grupy, 6 godz.w tygodniu w I sem;

 
 

Promocja zdrowia i edukacja stomatologiczna“Dobrą rzeczą jest pomagać innym,  
ale jeszcze lepiej jest uczyć ich,  jak mają pomagać sobie sami”    -   George Orwell                                                                                                               

Zdrowie  to termin wieloznaczny i jak wynika z przytoczonej poniżej  definicji WHO
to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności.
„Zdrowie jest stanem pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a jednostki lub grupy muszą mieć możliwość określania i realizowania swoich dążeń, zaspokajania potrzeb, a także zmiany środowiska bądź radzenia sobie z nim. Dlatego zdrowie jest postrzegane jako zasób życiowy, a nie cel życia.”
„Zdrowie jest pojęciem pozytywnym, obejmującym zasoby osobiste i społeczne oraz możliwości fizyczne.”
Zdrowie jest również bezcennym darem, o który należy dbać przez całe życie. Współczesna cywilizacja dała nam obfitość wynalazków, ułatwiających codzienną egzystencję, jak szybka komunikacja lądowa i powietrzna, mikrofale umożliwiające kontakt głosowy z niemalże każdym zakątkiem na świecie, promieniowanie jonizujące i pole magnetyczne umożliwiające bardzo dokładną diagnostykę w wielu schorzeniach, w tym zagrażających życiu. Odkrycia w dziedzinie biologii, chemii, farmakologii doprowadziły do wprowadzenia do powszechnego użytku wielu pożytecznych substancji i leków, które nierzadko ratują życie, jak szczepionki czy antybiotyki.                                                                                         

 
 

Z drugiej strony - wzrasta liczba przypadków zakażeń, na które nie działa żaden antybiotyk! Notuje się coraz więcej przypadków występowania uczuleń i innych działań niepożądanych, których przyczyną są antybiotyki. Wzrasta zagrożenie hałasem i zanieczyszczeniem środowiska w związku z rozwojem przemysłu i motoryzacji. Coraz trudniej radzić nam sobie ze stresem, stąd coraz większe problemy z psychiką, skąd już tylko krok do rozwoju różnego rodzaju uzależnień. Te zagadnienia wydają się być coraz bardziej palące, ponieważ w Polsce nie tylko lawinowo przybywa osób uzależnionych od różnych substancji, ale rodzi się coraz więcej dzieci z alkoholowym zespołem płodowym.

 
 

Aby zapobiegać, należy wiedzieć, jakie jest podłoże i przyczyny wystąpienia różnych problemów. Podczas wykładów prezentujemy uczniom zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej na podstawie ostatnich wyników badań polskich światowych ekspertów z różnych dziedzin. Poddajemy uczniom tematy do dyskusji i  ich własnych opracowań prezentowanych na zajęciach w pracowni. Uczymy, czym są choroby cywilizacyjne, jakie zagrożenia niosą z sobą tzw. zachowania ryzykowne, dyskutujemy o programach naprawczych. Uczymy walki ze stresem i zachowań, które będą niezbędne w Waszej pracy zawodowej w tym również profilaktyki schorzeń narządu ruchu, które dotykają znacznej liczby personelu stomatologicznego. Choroby zawodowe to ważny punkt w programie nauczania, szczególnie dlatego, że stosunkowo łatwo jest im zapobiegać. Dlatego propagujemy i promujemy zdrowy styl życia, sami starając się dawać dobry przykład. Korzystamy z siłowni, basenu, promujemy codzienną aktywność fizyczną. Organizujemy spotkania i pokazy, jak komponować właściwe posiłki zgodnie z zasadami zdrowego żywienia. Przekazujemy również wiadomości na temat różnego rodzaju diet i sposobów żywienia.

 
 
 
 

Organizujemy również Dni dla Zdrowia i wiele wydarzeń związanych z promocją zdrowego stylu życia, w tym również spotkania na temat zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi i problematyką profilaktyki AIDS i innych chorób zakaźnych.
To między innymi od Was zależy, jak skutecznie uda się wprowadzić w życie zasady, dzięki którym zachowacie jak najdłużej zdrowie Wasze, Waszych bliskich i osób powierzonych Waszej opiece.

Promujemy również ideę honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego. Są wśród nas, zarówno spośród nauczycieli i pracowników Szkoły, jak i wśród uczniów osoby, które regularnie oddają honorowo krew i są na liście potencjalnych dawców szpiku.
Jest to najcenniejszy dar, który możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Corocznie, z okazji Światowego Dnia Dawcy Szpiku we współpracy z koordynatorem DKMS  organizujemy akcje informacyjne dla chętnych do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców.

 
 

Pracownia  promocji zdrowia i edukacji stomatologicznej

Zajęcia są realizowane z podziałem na grupy, 2 godz.w tygodniu w I sem; 5 godz.w tygodniu w II sem; 4 godz.w tygodniu w III sem; 3 godz.w tygodniu w IV sem Zajęcia na pracowni to czas, kiedy teoria przekształca się w praktykę. Zajęcia odbywają się w mniejszych grupach i maja charakter ćwiczeń. Uczniowie na fotelach dentystycznych doskonalą swoje  umiejętności zawodowe, począwszy od prostych czynności jak badanie jamy ustnej za pomocą lusterka i zgłębnika aż po wykonywanie profesjonalnych zabiegów profilaktycznych. Na II roku pod opieką nauczycieli  przyjmują swoich pacjentów- usuwają kamień nazębny, przeprowadzają piaskowanie i lakierowanie zębów. Część godzin tego przedmiotu stanowi metodyka stomatologicznej oświaty zdrowotnej. W  ramach tych godzin uczniowie doskonalą swoje umiejetności prowadzenia prelekcji na tematy związane z szeroko profilaktyką jamy ustnej. Zajęcia te są prowadzone w szkołach, przedszkolach oraz w czasie pozaszkolnych  akcji prozdrowotnych na terenie Warszawy. Nasza szkoła ma wiele osiągnięć w tym zakresie.

Pierwsza pomoc

Zajęcia są realizowane w formie wykładów i ćwiczeń, 2 godz.w tygodniu w  IV sem.   
Zdrowie to stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej potwierdzony subiektywnie i obiektywnie, również przez badania lekarskie.
Czerpiemy wiedzę na temat tej ważnej dziedziny nauki dla siebie i przekazujemy ją w sposób praktyczny społeczności. Współpracujemy z Centrum Onkologii, wzbogacając naszą wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych  dotyczących  najistotniejszych aspektów w życiu człowieka:
-prawidłowe odżywianie,
-uprawianie ćwiczeń fizycznych adekwatnych do wieku i kondycji,
-wykluczenie nałogów,
-trudna walka ze stresem,
-badania profilaktyczne.
Od wielu lat bierzemy udział w akcjach profilaktycznych na terenie całej Warszawy.
W ramach tego przedmiotu, realizowane są treści z udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie jest prowadzone przez specjalistę z ratownictwa medycznego, i obejmuje zarówno szkolenie teoretyczne jak i zajęcia praktyczne z wykorzystaniem  profesjonalnych fantomów do resuscytacji.  

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Zajęcia są realizowane 2 godz.w tygodniu w III sem; 1 godz.w tygodniu w IV sem;    
Program tego przedmiotu jest rozszerzeniem ogólnie znanego ze szkoły średniej zakresu „Przedsiębiorczości”. Zagadnienia poznawane w trakcie realizacji programu to także przygotowanie uczniów do zdawania II części egzaminu pisemnego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. To przede wszystkim opanowanie treści podstawy programowej w zakresie: podstawowych zagadnień z ekonomiki, poznanie zasad gospodarki rynkowej, form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw, poznanie zasad zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, poznanie podstaw z  zakresu prawa pracy oraz zasad ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych obowiązujących w Polsce. W czasie zajęć uczniowie rozwiązują wiele testów, co w efekcie końcowym  skutkuje 100% zdawalnością tej części egzaminu zewnętrznego.

Działalność profilaktyczno-lecznicza

Zajęcia są realizowane od II semestru, odpowiednio w sem. II-1dzień w tygodniu, w sem. III-2 dni w tygodniu, w sem. IV-3 dni w tygodniu    
Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie Warszawy w gabinetach stomatologicznych  różnych specjalności: stomatologii zachowawczej, pedodoncji, ortodoncji, chirurgii, protetyki,  implantologii, periodontologii. Dzięki uprzejmości dyrekcji placówek, z którymi nasza szkoła podpisuje umowy, uczniowie mają dostęp do nowoczesnych technologii i specjalistycznej aparatury.  Zajęcia te stwarzają możliwość zdobycia doświadczeń w realnej rzeczywistości gabinetu stomatologicznego - w leczeniu pacjentów i w relacjach zawodowych. Bardzo często  w tych gabinetach uczniowie podejmują swoja pierwszą pracę.

Praktyki zawodowe

Odbywają się przez kolejne 3 tygodnie w IV semestrze nauki
Uczniowie mają możliwość wyboru miejsca, w którym chcieliby odbywać praktykę. To niepowtarzalna okazja, aby spełnić swoje oczekiwania i podpatrywać ulubioną dyscyplinę stomatologiczną pod okiem wybranego przez siebie mistrza. Liczymy na inicjatywę i pomysłowość naszych uczniów. Z zaproponowaną przez ucznia placówką jest  podpisywana umowa. W czasie praktyk uczeń jest oceniany za jakość wykonywanych czynności zawodowych oraz prezentowana postawę zawodową. Możemy się pochwalić, że  w większości są to oceny bardzo dobre i celujące, co świadczy o znakomitym przygotowaniu uczniów do pracy w zawodzie.  
Zapraszamy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego