Regulamin - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Regulamin

Biblioteka

Regulamin Biblioteki
Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3
w Warszawie, ul. Brzeska 12

Niniejszy Regulamin powstał w oparciu o
Ustawę z dn.27.06.1997 r. o bibliotekach, (stan prawny po zmianach Dz.U. z 2012 r. poz.642.)
Ustawę  z dn14.12.2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59)Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, poszerzaniu ich wiedzy zawodowej i ogólnej,  doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz realizowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły, w formie wypożyczeń na zewnątrz i pracy w czytelni.

2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki   i stosować się do jego przepisów.

3. Korzystanie z biblioteki i czytelni jest bezpłatne.

4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.

5. Nie ma limitu książek, które można wypożyczyć jednorazowo.

6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

7. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem   i zagubieniem.

8. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zagubionej.

9. Uczniowie promowani na następny semestr nie mają obowiązku zwrotu do biblioteki wypożyczonych książek i materiałów.

10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie), a także uczniowie niepromowani zobowiązani są do rozliczenia się   z biblioteką i przedstawienia   w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

11. Godziny otwarcia biblioteki  są ustalane odrębnie na każdy semestr.

12. Każdy czytelnik może posiadać na swoim koncie wiele książek.     O ilości wypożyczonych książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

13. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

14. Nie wypożycza się na zewnątrz materiałów audiowizualnych oraz zasobów księgozbioru podręcznego.

14. Czytelnicy nie powinni wnosić do biblioteki napojów i jedzenia.

Zasady korzystania z czytelni


15. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

16. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

17. Podczas pracy w czytelni, obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.

18. Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z ich winy.

19. Książki i inne materiały będące własnością ucznia pracującego w czytelni należy zgłosić bibliotekarzowi przed przystąpieniem do pracy.

20. Czytelnicy zobowiązani są chronić książki i  czasopisma  przed zniszczeniem. W przypadku zauważenia uszkodzenia lub braku należy to zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.


Bibliotekarka
mgr Ewa Biskupska


Warszawa, wrzesień 2017 r.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego