Rok 2016/2017 - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Rok 2016/2017

Z życia szkoły > Wcześniejsze wydarzenia

23.06.2017 r. - koniec roku szkolnego, to zawsze momenty wzruszenia gdy kolejny rocznik kończy Naszą Szkołę.
Tym razem grono Higienistek Stomatologicznych opuszcza nasze mury i
idzie w świat zawodowy. Najbardziej cieszy to, że Nasze Higienistki pracują już w zawodzie.
Kończąc dobra szkołę, nie ma problemy ze znalezieniem pracy!
Były także nagrody i wyróżnienia dla innych uczniów
a na koniec. tort, tym razem ampułka fluor protektor.


Dnia 08 czerwca 2017 roku w ramach Dnia Otwartego Szkoły, gościliśmy w swoich murach licznie przybyłych zainteresowanych licealistłów. Zainteresowani ofertą edukacyjną Naszej Szkoły mieli możliwość zwiedzenia budynku, porozmawiania z uczniami oraz z kadrą pedagogiczną. Wszystkie klasy wykazały się wyjątkowo dużym zaangażowaniem w organizację Dnia Otwartego Szkoły, przygotowując i aktywnie uczestnicząc w stoiskach prezentujących poszczególne zawody, za co niezmiernie im dziękujemy!

Osoby, które nie były w stanie odwiedzić nas podczas Dnia Otwartego Szkoły mogą to nadal uczynić od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00-16:00.

ĆWICZENIA Z ORTODONCJI –zajęcia dodatkowe

                                         Retencja stała, doginana                                   W dniach 25, 26. 04.2017 r. zrobiliśmy dodatkowe zajęcia
                                   z ortodoncji – pracownia dla II roku T.D.
                                   Chętni mieli okazję wykonać retainer (ret. fix) na zęby dolne,
                                    przednie (3 – 3). Retencja stała , klejona do językowej lub podniebiennej
                                  powierzchni zębów jest stosowana  po zakończeniu leczenia
                                  ortodontycznego w celu utrzymania końcowych wyników osiągniętych
                                    podczas leczenia.


                                      
                

                                                   uczniowie podczas dodatkowych zajęć praktycznych z ortodoncji

      
   W dn. 10.04.2017 zgodnie z tradycją Naszej Szkoły spotkaliśmy się w pełnym gronie uczniów, pedagogów, pracowników administracji i obsługi oraz dyrekcjina uroczystym śniadaniu oraz podzieleniu się jajkiem. Uroczystość, rozpoczęła się od krótkiego przemówienia i złożenia wszystkim uczestnikom życzeń przez Dyrektora. Zaraz po tym, Pani Dyrektor podeszła do każdego ucznia w celu podzielenia się tradycyjnym jajkiem. Następny etap, to już właściwy poczęstunek i wspólne rozmowy przy stołach.  Dziękujemy wszystkim za waszą obecność.

W dniu 06 kwietnia 2017 r. w Naszej szkole odbył się po raz kolejny Dzień Otwarty. Przygotowane atrakcje zaprezentowano w godzinach przedpołudniowych, między 10.00 a 13:00. Zaplanowano szereg ciekawych pokazów, wystaw, można było równiez spróbować swoich sił w próbnym egzaminie wstępnym. Kandydaci mogli zajrzeć do niemal każdego zakamarka Naszej szkoły.

W dniu 31.03.2017 r. szkoła odebrała dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny. Ponownie potwierdziło się, że połączenie doskonałych wykładowców, świetnie przygotowanych w pomoce dydaktyczne pracowni oraz ciężkiej pracy uczniów, dały efekty, 100% zdawalność. Życzymy Wam wiele szczęścia i radości z wykonywania zawodu jaki zdobyliście w Naszej Szkole. Zapewniamy Was, że zawsze możecie liczyć na naszą pomoc, zwłaszcza w poszukiwaniach pracy, gdyż ciągle otrzymujemy dużo ofert pracy dla naszych absolwentów.

Wizyta w wypożyczalni zbiorów obcojęzycznych Biblioteki Publicznej im. Z. Rumla w Warszawie


W dniu 10.03.2017 p. Bożena Surowiec zorganizowała wyjście uczennic I roku Higieny Stomatologicznej do biblioteki książek obcojęzycznych przy ul. Meissnera 5 w Warszawie.
Po bibliotece uczniów oprowadziła pracownica placówki p. Zofia Bardzińska. Zwiedzanie rozpoczęli od zbiorów British Council na I piętrze, gdzie oprócz podręczników do nauki jęz. angielskiego, słowników i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli znajdują się również tzw. readersy czyli uproszczone wersje znanych powieści na różnych poziomach ( od elementary do advanced ). Te ostatnie wzbudziły chyba największe zainteresowanie wśród uczennic. Dłuższą chwilę zatrzymali się przy zbiorach z jęz. angielskiego specjalistycznego, a dokładnie przy pozycjach Medical English.
W kolejnym pomieszczeniu obejrzały zbiory filmów anglojęzycznych i płyt CD, a na parterze, gdzie mieści się beletrystyka w jęz. angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim a nawet chińskim! spędziły sporo czasu, przeglądając bogate zbiory.
Kilka uczennic skorzystało z możliwości zapisania się do biblioteki i wypożyczenia wybranych książek.
To było udane przedpołudnie!


W dniu  03.03. 2017  odbyło się szkolenie dla uczennic II roku higienistki stomatologicznej , z zakresu implantologii stomatologicznej. Szkolenie przeprowadziła nasza absolwentka mgr hig  stom Magdalena Kalisz. Prelegentka przekazała nam dużo wiedzy merytorycznej i cennych wskazówek praktycznych wynikających z Jej doświadczenia zawodowego. W części podsumowującej słuchaczki mogły obejrzeć i dotknąć  różnych narzędzi i akcesoriów stosowanych  podczas fazy chirurgicznej jak i protetycznej zakładania implantu.

                                                                  Pani Magdo! Dziękujemy!


PROMOCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

Dnia 6.03.2017 odbyła się w naszej szkole kolejna akcja edukacyjna, na temat promocji honorowego krwiodawstwa, w ramach ogólnopolskiej akcji „ Podaruj kroplę nadziei”. Prelekcję pt. „ Krwiodawstwo propozycją ważnej postawy w dorosłym życiu”, wygłosił dla uczniów Techniki Dentystycznej  p. Jan Faberski, członek Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.


Pan Jan Faberski przypomniał ważne słowa Jana Pawła II:
„ Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”.
Przy okazji składamy serdeczne gratulacje naszym  absolwentkom – Oli Grzegorzewskiej, która w lutym 2017 r otrzymała odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi oraz Oli Głowackiej, która dzięki akcji zorganizowanej
w naszej szkole przy udziale DKMS odważyła się i została dawcą szpiku – no i pacjent żyje!
Odnosząc się do idei honorowego krwiodawstwa i dawstwa narządów, jako aktu najwyższego dobra ofiarowanego innemu, cierpiącemu człowiekowi, p. Faberski zacytował również innego wielkiego Polaka – kardynała Jóżefa Glempa, który w swojej homilii wygłoszonej w podziękowaniu dla krwiodawców powiedział:


„ Są ludzie, którzy przelewają  krew za wiarę – to męczennicy.
Inni przelewają krew za ojczyznę – to bohaterowie.

Ale są i tacy, którzy oddają krew w sposób medycznie uporządkowany – to krwiodawcy".


Krwiodawcy realizują zasadę dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi i jej składników. W Polsce działa system czuwania nad bezpieczeństwem krwi i jej składników pobranych, badanych, przetwarzanych, przechowywanych, wydawanych lub rozprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który umożliwia prześledzenie drogi krwi i jej składników od dawcy krwi do biorcy krwi                                 i odwrotnie.
Prelegent zwrócił również uwagę na aspekt czasowego niedoboru krwi w stacjach krwiodawstwa. Pojawia się on zazwyczaj w okresie wakacyjnym i dotyczy szczególnie tzw. grup rzadkich. Z tego względu szczególnie ważne wydaje się prowadzenie akcji edukacyjnych, które pozwolą zmniejszyć ten problem.

Krew jest potrzebna stale i nigdy nie wiadomo, komu może uratować życie. Może komuś z Twoich najbliższych, a może Tobie?

W Warszawie władze miasta w uznaniu zasług honorowych dawców krwi  umożliwiają bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla mężczyzn po oddaniu 18 l. krwi, a kobiet po oddaniu 15 l. krwi.
W podziękowaniu za bardzo interesującą prelekcję, podpartą licznymi danymi oraz przykładami, w tym własnym –
     p. Jan Faberski oddał w swoim życiu 42,250 l krwi – wręczyliśmy kwiaty i zaprosiliśmy Prelegenta na następne spotkanie, być może  podczas akcji z wykorzystaniem krwiobusa – mobilnego punktu poboru krwi.


                                                  

Szkolenie dla I i II roku uczennic zawodu Higienistka Stomatologiczna dotyczące piaskowania przeprowadzonego przez firmę Mono Flow. Prowadzący lek. stom. Jacek Kałużny.


04.02.2017 r. zmarł Patron Szkoły. Przedstawiciele uczniów, nauczycieli, Rady Szkoły oraz Dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej nr 3, uczestniczyli 16 lutego w uroczystościach pogrzebowych Patrona Szkoły. Delegacja złożyła wieniec na grobie Andrzeja Krocina w imieniu swoim oraz całej Społeczności Szkolnej.

28-01 i 29-01-2017 odbył sie w naszej szkole Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik Dentystyczny. Na zdjęciu ostatni instruktarz przeprowadzany przez przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkim życzymy zdania na 100 pkt.


27.01.2017 r. - zakończenie III roku Technika Dentystycznego. Żegnamy się z cudownymi ludźmi, którzy wkraczają w nowy świat. Życzymy im sukcesów zawodowych.

Relacje z uroczystości.


Nasze dzisiejsze spotkanie jest niestety ostatnim takim wspólnym spotkaniem z naszymi nauczycielami i kolegami, z tą szkołą. Bowiem po wyjściu z niej staniemy się absolwentami. Każde z ans Pojdzie w swoją stronę, wielu z nas tutaj zgromadzonych nigdy się już nie spotka. Mam nadzieje, że każdy z nas da sobie radę w nowym środowisku, jakie na niego czeka. Mam nadzieję, że szkoła, którą właśnie opuszczamy, będzie dumna z takich absolwentów jak my!

Dzisiaj jest ostatni dzień, który spędzamy w tej szkole. Szkole pełnej wspomnień, w szkole, której przeżyliśmy 2,5 roku naszego życia. Drodzy Nauczyciele, Kochani Wychowawcy! Chcemy Wam dziś podziękować. Podziękować z całego serce za trud włożony w nasze wychowanie, w nasza edukację, za niegasnącą cierpliwość i życzliwość oraz przede wszystkim za całą wiedzę, jaką nam przekazaliście. W tak ważnym dla nas wszystkich dniu, oprócz gorących podziękowań, my uczniowie klas trzecich, chcemy Wam wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości w szerzeniu edukacji, pomyślności w życiu osobistym oraz samych radości z pracy.


                                                                     Uczniowie III roku TD

Styczeń 2017 r. - Najzdolniejsi uczniowie V semestru na dodatkowych zajęciach wykonali koronę ceramiczną metodą tłoczenia. Korzystali z pastylek do tłoczenia In Line  PoM Press-on -Metal firmy Ivoclar.

Kochani niewątpliwie Święta Bożego Narodzenia, to czas miłości, radości, przebaczania, ale także jest to czas refleksji i spotkań rodzinnych. Czasami jest to jedyna okazja w całym roku, żeby się spotkać z rodziną i odnowić więzy rodzinne, a nawet zażegnać różne kłótnie czy nieporozumienia. W dniu Wigilii spotykamy się przy suto zastawionych stołach, składamy sobie nawzajem świąteczne życzenia i jesteśmy dla siebie bardzo uprzejmii i mili.

Również tego wieczoru wspominamy dawne dzieje, jesteśmy weseli, żartujemy sobie a także pamiętamy o tych, którzy odeszli od nas na zawsze i o tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą być razem z nami w te piękne świąteczne dni. W tym dniu w naszym świątecznym domu, ważne i eksponowane miejsce ma także choinka która ubrana w piękne bombki i kolorowe ozdoby, zajmuje honorowe miejsce a jej zapach i widok, obok cudnych woni potraw wigilijnych, jest czymś, co pamięta się przez całe życie.  
Życzę wszstkim żebyśmy nie tylko na święta byli dla siebie uprzejmi i radośni, ale starali się każdego dnia choćby drobnym gestem, słowem, uśmiechem dawać dowód na to, jak bardzo zależy nam na tych, których kochamy i lubimy. Wszystkim Wam kochani również życzę magicznych świąt, i tego aby w Waszych domach gościła zawsze miłość i radość.

ĆWICZENIA Z ORTODONCJI –zajęcia dodatkowe
PŁYTKA PODNIEBIENNA -  STYMULACYJNAW dniach 13, 21. XII. 2016 r. odbyły się dodatkowe zajęcia z zajęć praktycznych z ortodoncji dla II roku Technik  Dentystycznych.
Tematem zajęć było wykonanie w akrylu  podniebiennej płytki stymulacyjnej dla niemowlaka.
Płytka ta jest stosowana u dzieci z dysfunkcją języka (przerost języka,  nieprawidłowa pozycja spoczynkowa języka, np. u dzieci z zespołem Downa) i pomaga w nauce prawidłowego układania czubka języka na przodzie podniebienia , za zębami siecznymi.Na zajęciach uczniowie mieli okazję poznać technologię wykonania aparatu oraz przećwiczyć swoje umiejętności  manualne podczas wykonywaniu aparatu.06.12.2016 - Wierzymy, że świat jest piękniejszy, gdy umiemy dostrzegać drugiego człowieka i bezinteresownie nieść pomoc, dlatego Nasi uczniowie po raz kolejny wzieli udział w świątecznej paczce. W tym roku została wybrana rodzina z Domu Samotnej Matki. Dziękujemy Naszym uczniom za chęci i dobre serce.


30.11.2016 r. - Dyrektor Szkoły Dorota Dargiewicz wraz z prezesem Warszawskiego Oddziału PTTD Panem Piotrem Ożarkiem przekazali medal PTTD, który został przyznany naszemu Patronowi.

W dniu 24.11.2016 r. w Medyczna Szkoła Policealna  Nr 3 obchodziła jubileusz 70-lecia swego istnienia połączony z uroczystym nadaniem im. dr Andrzeja Krocina.  Marszałek Adam Struzik wyróżnił placówkę Medalem Pamiątkowym  „Pro Masovia”  za całokształt działalności na rzecz rozwoju Mazowsza. Odznaczenie wręczył Dyrektor Mariusz Młynarczyk, dziękując za dotychczasową pełną zaangażowania działalność edukacyjno-wychowawczą. Zasłużeni pracownicy i nauczyciele otrzymali dyplomy uznania z podziękowaniem za wkład pracy i wieloletnie zaangażowanie w działalność na rzecz rozwoju placówki. Wszyscy gości zapoznali się z historią szkoły oglądając film przygotowany specjalnie na tą uroczystość. Zwieńczeniem obchodów było odsłonięcie tablicy patrona ufundowanej przez zaprzyjaźnioną ze szkołą firmę marrodent oraz przekazanie sztandaru podarowanego przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych. Po części oficjalnej wszyscy goście mieli czas na wspomnienia, rozmowy przy kawie, herbacie, tortach ufundowanych przez sponsorujących nas firmach.
Wielkie podziękowanie za oprawę naszej uroczystości należy się Mazowieckiemu Zarządu Nieruchomości, który zadbał o wykonanie elewacji budynku i uporządkowanie drogi i terenu przed budynkiem szkoły.

8.11.2016 uczennice II klasy higienistki stomatologicznej zorganizowały akcję edukacyjną dotyczącą profilaktyki próchnicy zębów, dla dzieci z  przedszkolu.  Nasze uczennice przekazały dzieciom wiadomości o pokarmach promujących zdrowie narządu żucia i o pokarmach szkodliwych dla zębów. Były pokazy szczotkowania zębów, pogadanki o wizytach u dentysty i o wymianie zębów mlecznych, wspólny taniec i śpiewanie piosenek o tematyce dbania o zęby. Dodatkową atrakcją był teatrzyk przygotowany  dla dzieci,   przez nasze uczennice, który bardzo  podobał się  Milusińskim. Przy okazji dzieci dowiedziały się czym zajmuje się higienistka stomatologiczna. Na zakończenie wizyty w salach zawieszono plakaty z hasłem "Żeby zdrowe ząbki mieć trzeba tylko chcieć" opatrzone podpisami dzieci w formie  rysunku Ich dłoni.

"Estetyka, której czas nie zmienia"
Kompozyt Fast Protec: Elastyczne dentyny oraz twarde i mocne szkliwo pozwalające na utrzymanie optymalnych rezultatów estetycznych i funkcjonalnych. Fast Protec oferuje szeroką gamę kolorów polimeryzowanych światłem dających mozliwości idealnej personalizacji prac protetycznych, w bardzo naturalnych i trwałych odcieniach.

W dniu 24.10.2016 gościliśmy w naszej szkole Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie  oraz wieloletniego honorowego dawcy krwi, dizłającego w Stowarzyszeniu HDK, określanego mianem "Maratończyka" - ponieważ oddał w swoim życiu honorowo ponad 42 l krwi.
Pan Jan Faberski wygłosił bardzo interesująco i wnikliwie opracowany wykład. Ta prezentacja wniosła niezwykle cenny wkład w wychowanie uczniów naszej szkoły i uwrażliwianie młodzieży, przygotowującej się przecież do wykonywania zawodu medycznego -  na potrzeby drugiego człowieka.
Szczególnie wartościowe w prezentacji obu panów było podkreślenie i wyjaśnienie znaczenia krwiodawstwa honorowego. Sami zresztą dali najlepsze świadectwo - swojego życia i za to należy się im szczególny szacunek.
Za kilka miesięcy, w naszej szkole, będziemy mieli okazję powitać przedstawicieli tego Stowarzyszenia ponownie. Mamy nadzieję, że to spotkanie rozpocznie długoletnią owocną współpracę i rozwinie ruch honorowego krwiodawstwa w naszej szkole pod patronatem Klubu Honorowych Dawców Krwi, reprezentowanym przez naszych gości.

21 październik 2016 r. - kolejny raz nasz Partner, Firma Oral-B  przeprowadziła dla uczennic II roku zawodu Higienistka Stomatologiczna pokaz oraz warsztaty. W czasie tego szkolenia uczennice mogły przekonać się jak ważne zalety w codziennej higienie jamy ustnej odgrywają profesjonalne szczoteczki elektryczne. Na koniec wszystkie Nasze uczennice otrzymały od Firmy Oral-B nowoczesne szczoteczki elektryczne oraz pasty do zębów.

W piątek, 14 października obchodziliśmy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej. Było wzruszająco i uroczyście. Były wręczane indeksy pierwszoklasistom przez Dyrektora Szkoły, przemówienia, mnóstwo ciepłych słów skierowanych w stronę nauczycieli, pracowników szkoły. Na koniec całej imprezy czekał na Nas słodki poczęstunek.

12.09.2016 r. Zgodnie z tradycją szkoły, korzystając z pięknej upalnej pogody, zorganizowaliśmy piknik integracyjny na „Plaży Poniatówka”. Rozgrzewką był mecz plażowej piłki siatkowej, w którym chętnie wzięły udział uczennice Higieny Stomatologicznej, wspomagane przez męską część Techników Dentystycznych. Nie mogło zabraknąć tradycyjnych otrzęsin, w których „Pierwszaki” musiały wykazać się wiedzą o szkole, ale też sprawnością w różnych konkurencjach, między innymi rzutem protezą do celu. Piknik zakończyliśmy ucztą dla podniebienia, pyszne pieczone w ognisku kiełbaski z rumianym chlebkiem, smakowały wyśmienicie, a na deser mnóstwo słodkości.  

01.09.2016 r. - początek roku szkolnego 2016/2017 już dziś. Pani Dyrektor uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny, serdecznie przywitała wszystkich uczniów i nauczycieli. Chwilę później uczniowie otrzymali plan lekcji na kolejne 5 miesięcy wytężonej pracy. Oprócz nowego planu zajęć, uczniów czeka  jeszcze kilka nowości. rozpoczęcie roku szkolnego już pod nową nazwą szkoły - Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie, jubileusz 70-lecia szkoły.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego