Szkolenia dla nauczycieli - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Szkolenia dla nauczycieli

Projekt „Akademia Umiejętności” realizowany przez Europejski dom spotkań, Fundacja Nowy Staw realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 9.4) na podstawie umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Udział w projekt został  zaproponowany naszym nauczycielom kształcącym w zawodzie technika dentystycznego i higienistki stomatologicznej.

Dodatkowym kryterium było nieuczestniczenie w szkoleniach w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zamieszkanie/praca na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach szkolenia będzie realizowany:  


1. 80 godzinny kurs epitezy twarzy z elementami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach
(dla nauczycieli Technika Dentystycznego)

Termin szkolenia: Grudzień 2013 - kwiecień 2014 -


1. 13 - 15. 12. 2013 - praca z uczniem o specjalnych potrzebach, Konstancin
2. 17 - 19. 01. 2014, Konstancin
3. 14 - 16. 02. 2014, Konstancin
4. 7-9. 03. 2014, Konstancin


Część praktyczna - 16 godzin - termin do uzgodnienia,
realizacja - Mazowsze, dla większości Warszawa


2. 64 godzinny kurs projektowania CAD/CAM z elementami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
(od strony gabinetu stomatologicznego wyciski 3D – dla nauczycieli Higienistki Stomatologicznej)

Termin szkolenia: Styczeń 2014 - kwiecień 2014 -   


1. 24 - 26. 01 2014 - praca z uczniem o specjalnych potrzebach, Konstancin
2. 21 - 23. 02. 2014, Konstancin
3. 14 - 16. 03. 2014, Konstancin


Część praktyczna - 16 godzin - termin do uzgodnienia,
miejsce - Mazowsze, dla większości Warszawa, realizacja w parach
.

Kursy realizowane będą w Hotelu Konstancja w Konstancinie w trybie weekendowym. Część praktyczna będzie realizowana na terenie województwa w grupach dwuosobowych w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

Każdy z kursów zawiera część teoretyczną, praktyczną, w tym warsztaty praktyczne w firmach oraz zajęcia z pracy z uczniem o specjalnych potrzebach.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego