Technik dentystyczny - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Technik dentystyczny

Rekrutacja


Zasady rekrutacji.

Dla zawodu będzie dokonana pełna rekrutacja na I semestr roku szkolnego 2017/2018.
Wraz z osobami powtarzającymi I semestr klasa może liczyć max 42 uczniów.  


Rekrutacja uzupełniająca od 01.08.2017 r. do 24.08.2017 r.

Do zawodu technika dentystycznego uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Edukacji na przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji manualnych. Sprawdzian odbędzie się w toku rekrutacji i jego pozytywne zaliczenie (liczba uzyskanych punktów) wraz z kryteriami socjalnymi jest podstawą do rekrutacji.  

Zobaczcie prace rekrutacyjne z lat poprzednich (na stronie lub bezpośrednio w szkole), spróbujcie je wykonać w domu, oceńcie realnie swoje predyspozycje.    

Wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym dla zawodu Technik dentystyczny prosimy wpłacać na konto:

43 1020 1026 0000 1502 0232 9076
tytułem: imię i nazwisko kandydata wpłaty na materiały zużywane na sprawdzianie manualnym kwota 30,00 zł

W procesie rekrutacji składasz następujące dokumenty:

• Dokumenty: (WNIOSEK rekrutacyjny, 3 fotografie legitymacyjne, kserokopia  dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  (od lekarza medycyny pracy po pobraniu SKIEROWANIA ze szkoły – bezpłatne!)
• Inne dokumenty (opcjonalnie) wyszczególnione we WNIOSKU pkt 9 pp 6


HARMONOGRAM REKRUTACJI
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego