Technik dentystyczny - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Technik dentystyczny

Rekrutacja


Zasady rekrutacji.

Dla zawodu będzie dokonana pełna rekrutacja na I semestr roku szkolnego 2018/2019.
Wraz z osobami powtarzającymi I semestr klasa może liczyć
30 uczniów na zajęciach przedpołudniowych (godz. 08-15:00) i 30 uczniów na zajęciach popołudniowych (godz. 13:00-20:00).  


Rekrutacja zasadnicza od 25.06.2018 r. do 12.07.2018 r.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

KRYTERIA NABORU

W procesie rekrutacji składasz następujące dokumenty:

• Dokumenty: (WNIOSEK rekrutacyjny, 3 fotografie legitymacyjne, kserokopia  dowodu osobistego, świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale)
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie  (od lekarza medycyny pracy po pobraniu SKIEROWANIA ze szkoły – bezpłatne!)
• Inne dokumenty (opcjonalnie) wyszczególnione we WNIOSKU pkt 9 pp 6


HARMONOGRAM REKRUTACJI
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego