Technik dentystyczny - Medyczna Szkoła Policealna nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie ZAPRASZAMY!

Szukaj
Kontakt
Historia szkoły
Aktualności
Idź do spisu treści

Menu główne

Technik dentystyczny

Szkolenia

Dzień 21 listopada 2017, to kolejne szkolenie dla uczniów I roku techniki dentystycznej, w temacie łyżek indywidualnych. Tym razem grupa 12 chętnych uczniów wykonała łyżki indywidualne z kompozytu dla szczególnych pacjentów,  m. in. dla pacjenta po rozległej ekstrakcji zębów, pacjentkę z chorobowymi  zmianami śluzówki, oraz pacjenta z ranami na guzach szczęki po trudnej ekstrakcji. Uczniowie wykonali łyżki wybiórczo odciążone, a następnie w miejscach odciążenia wykonali perforację.
Łyżki indywidualne nie zaskoczą już żadnego  „Pierwszaka” chętnego zdobywać dodatkowe umiejętności.

Dnia 25 października 2017 roku odbyło się szkolenie dla uczniów I roku techniki dentystycznej, którego tematem było wykonanie łyżki indywidualnej z kompozytu w przypadku braków częściowych. W szkoleniu uczestniczyło 8 uczniów. Każdy wykonał jedną łyżkę indywidualną na modelach anatomicznych od pacjentów.  Gotowe łyżki zostały pokryte specjalnym nabłyszczającym lakierem do kompozytu.

Dnia  22. 05. 2017r. uczniowie I roku Techniki dentystycznej uczestniczyli w szkoleniu z „wykonania protez w systemie  wlewowym”.  Profesjonalny pokaz, uczniowie mogli obejrzeć dzięki uprzejmości naszego absolwenta p. Piotra Ożarka, który poprowadził szkolenie. Uczniowie uważnie obserwowali cały proces powstawania protezy metodą wlewową, a najbardziej zaangażowane uczennice, wykonywały prace równocześnie ze szkoleniowcem. Trzeba przyznać, że największą fantazją wykazała się Agnieszka, wykonując „wampirzą” protezę.

28.06-30.06.2016 r. - w naszej szkole odbyło się szkolenie z ustawiania zebów w protezie całkowitej metodą profesora Gerbera. Szkolenie dla nauczycieli poprowadził technik dentystyczny ZTM Pius Obwegeser.

Progam szkolenia:
Dzień pierwszy:
Ustawianie zębów metodą profesora Gerbera Prezentacja slajdów.                                                                        
(czas ok. 1,5 godziny)
Montowanie modeli w artykulatorze firmy Candulor
.
Analiza modeli
.
Wykonanie p
łyty protezy z materiału światłoutwardzalnego.
Ustawienie z
ębów metodą profesora Gerbera.
Dzień drugi:
Charakteryzacja protezy woskowej z u
życiem wosku w różnych kolorach.
Umieszczenie protezy górnej w kuwecie PolyMaster.
Charakteryzacja p
łyty protezy z zastosowaniem akrylowych barwników.
Wyparzanie wosku
.
Polimeryzacja protezy górnej na zimno
.
Dzień trzeci:
Umieszczenie protezy dolnej w kuwecie PolyMaster
.
Polimeryzacja protezy dolnej
.
Monta
ż gotowych protez w artykulatorze.
Reokluzja
.
Ko
ńcowe opracowanie i polerowanie protez.

W dniach 6,7,8 lipca 2015 r. w Medycznej Szkole Policealnej nr 3 w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12 odbyło się szkolenie dla techników dentystycznych  z ustawiania zębów w protezach całkowitych metodą profesora Gerbera. Szkolenie zorganizowała firma Dental Professionals. Poprowadził je technik dentystyczny ZTM Pius Obwegeser ze szwajcarskiej firmy Candulor AG. Szkolenie rozpoczęło się 1,5 godzinnym wykładem prowadzonym w języku niemieckim z tłumaczeniem symultanicznym Katarzyny Pawłowskiej-Lelińskiej lekarza dentysty specjalisty protetyki stomatologicznej. Podczas wykładu oprócz techników dentystycznych obecni byli również zaproszeni lekarze dentyści. W szkoleniu między innymi wzięły udział nauczycielki techniki dentystycznej z naszej szkoły p. Małgorzata Grodner i p. Wanda Ranisz. Program szkolenia był bardzo rozbudowany i obejmował wszystkie prace związane z wykonaniem protezy całkowitej górnej i dolnej od momentu oprawienia modeli w artykulator do końcowego opracowania i polerowania protez. Podczas szkolenia były stosowane materiały i zęby PhysioStar® NFC+  oraz Condyloform®  II NFC+  szwajcarskiej firmy Candulor AG. Uczestnicy szkolenia wykonywali charakteryzację płyty protez z zastosowaniem akrylowych barwników Aesthetic Color Set Easy oraz wykonywali polimeryzację protez na zimno w kuwecie PolyMaster. Ostatniego dnia po zamontowaniu spolimeryzowanych protez w artykulatorze omówiona została bardzo szczegółowo i wykonana reokluzja protez przed ich końcowym opracowaniem i polerowaniem. Szkolenie było bardzo profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone z pełnym dostępem do wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń. Znajomość biofunkcjonalnej metody ustawiania zębów profesora Gerbera jest nieodzowna w pracy lekarza dentysty i  technika dentystycznego dlatego też warto poszerzać swoją wiedzę na ten temat poprzez udział w tego typu szkoleniach.

20.05.2015 r. - Nasi uczniowie brali udział w szkoleniu z Biofunkcjonalnego Systemu Protetycznego. Kursanci poza uczestnictwem w jakże realistycznych wykładach dr n.med. Piotra Okońskiego spędzali długie godziny w laboratorium pod okiem instruktora techniki dentystycznej z w Schaan - Claudi Stuckler.

26.03.2015 HOLTRADE CE: TRAINING COURSE FAST PROTEC
Akryl wlewowy - najszybsza metoda bezgipsowa. Zapraszamy na fotorelację!

W naszej szkole realizowany jest projekt  Akademia RHEIN'83 dla uczniów II roku Techniki dentystycznej.
Program dydaktyczny Akademia RHEIN'83 prowadzony jest w szkołach  Techniki dentystycznej w całej Europie. W ramach Akademii firma RHEIN’83 oferuje uczniom cykl wykładów i szkoleń dotyczących zastosowania nowoczesnych precyzyjnych elementów retencyjnych do protez zębowych, które eliminują stosowanie nieestetycznych klamer i poprawiają umocowanie protez w jamie ustnej znacząco poprawiając komfort ich użytkowania przez pacjentów.
6.11.2014 w naszej szkole odbył się wykład pt. „Zastosowanie elementów retencyjnych systemu RHEIN' 83 w leczeniu protetycznym i implantologicznym”. Wykład poprowadził lic. tech. dent. pan Paweł Matusiak, który jest kierownikiem merytorycznym Centrum Edukacyjnego firmy Holtrade. Przed wykładem każdy uczeń biorący udział w projekcie otrzymał zestaw edukacyjny składający się z ulotek przedstawiających procedury laboratoryjne systemów: OT CAP, PT STRATEGY, OT UNILATERAL i OT EQUATOR. Dodatkowo firma Holtrade w ramach umowy zawartej z naszą szkołą przekazała zestaw materiałów dydaktycznych - modele fantomowe oraz elementy niezbędne do wykonania prac objętych programem.
W ramach Akademii RHEI'83 uczniowie wykonają:
• wkłady korzeniowe z zatrzaskami pod protezę całkowitą overdenture
• wzmocnienie do protezy overdenture
• korony z zatrzaskami do pracy kombinowanej
• protezę szkieletową bezklamrową
W/w prace będą wykonywane przez wszystkich uczniów II roku Techniki dentystycznej w ramach ćwiczeń z techniki dentystycznej w roku szkolnym 2014/2015.
Jednym z warunków umowy jest zebranie dokumentacji fotograficznej wszystkich wykonanych prac. Pliki ze zdjęciami podpisane imieniem i nazwiskiem ucznia zostaną nagrane na płytę CD i dostarczone do firmy Holtrade. Osobą odpowiedzialną za organizację i koordynację prac w ramach Akademii RHEI'83 w naszej szkole jest mgr Małgorzata Grodner.
Uczniowie, którzy poprawnie wywiążą się ze swoich obowiązków otrzymają certyfikat RHEIN'83 o ukończeniu kursu praktycznego.


    Dnia 5.11.2013 roku odbyło się szkolenie z napalania ceramiki Vita VMK Master, które prowadziła je dla uczniów III roku techniki dentystycznej p. Urszula Młynarska. Pani Urszula poprowadziła również cykl wykładów z ceramiki. Były to między innymi:
1. Projektowanie uśmiechu. Indywidualny dobór koloru zębów przy użyciu aparatu Spectro Shade i Easy Shade oraz kolornika 3D Master firmy Vita.
2. Vitamania - zakres możliwości naśladowania naturalnej struktury zęba w pracach licowanych ceramiką. Zjawisko fluorescencji i opalescencji.
3. Przegląd systemów całoceramicznych. Pokaz napalania ceramiki na podbudowę cyrkonową.

    Dnia 14 marca 2013 r. uczniowie I roku Techniki dentystycznej uczestniczyli w szkoleniu z „wykonania protez w systemie  wlewowym”, poprowadzonym przez p. Dragana Skrobica. Część praktyczna poprzedzona była wykładem, który odbył się 27 lutego. Zarówno wykład, jak i kurs praktyczny, były bardzo interesujące, uczniowie uważnie obserwowali cały proces powstawania protezy metodą wlewową.

    3 października 2012 roku odbyło się szkolenie z napalania ceramiki LOVE firmy DeguDent. Uczestnikami szkolenia byli uczniowie III roku Techniki dentystycznej. Szkolenie prowadziła Pani Katarzyna Kozaczuk, która jest szkoleniowcem w firmie DeguDent. P. Katarzyna Kozaczuk przeprowadziła również cykl wykładów w naszej szkoły na temat ceramiki i projektowania w systemie CAD/CAM.

    31 maja 2012 roku odbył się w naszej szkole kurs dla II roku Techniki dentystycznej z wykonania wkładu koronowego kompozytem SIGNUM firmy Heraeus. Instruktorem kursu była przedstawiciel  firmy Heraeus tech. dent. Agata Jankowska. Nasi uczniowie zgonie stwierdzili, że szkolenie było interesujące i przebiegało sprawnie. Część praktyczna mimo, że dla  początkujących w pracy z tym materiałem,po dokładnym instruktarzu nie okazała  się być trudną.

    26 marca 2012 roku odbył się w naszej szkole kurs, zorganizowany przez nauczycielkę p. Zofię Karwowską w ramach „koła zainteresowań”, skierowanego dla uczniów I roku Techniki dentystycznej, chętnych rozwijać swoją wiedzę i umiejętności w zawodzie. Szkolenie dotyczyło „wykonania łyżek indywidualnych metodą termoformowania”, którą poprowadził przedstawiciel firmy Denon Dental. Uczniowie z wielką uwagą obserwowali pokaz, wysłuchali instruktażu, aby przystąpić do  części praktycznej szkolenia.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego